Contact

Lars
Head of the Tivoli Youth Guard Lars Søgaard

Telephone: + 45 22745195
E-mail: laso@TIVOLI.DK

Merete
Project manager Merete Garval

Telephone: +45 22237361 
Email: mega@TIVOLI.DK 

Pia
Costumier Pia Tripsen

Telephone: +45 22237313 
E-mail: PT@TIVOLI.DK
Klaus
Musical leader Klaus Tönshoff

Telefon: +45 22725790 
E-mail: klto@TIVOLI.DK
Henrik
Instructor and arranger Henrik Madsen

Telefon: +45 22237384 
E-mail: hema@TIVOLI.DK
 
Martin
Instructor Martin ”Holte” Holtegaard

Telephone: +45 29829086 
E-mail: maho@TIVOLI.DK
Nell
Instructor Nell Krogh Larsen

Telephone: +45 33750455
E-mail: nekl@TIVOLI.DK
Quincy
Instructor Quincy Lippert

Telephone: +45 27284155 
E-mail: quli@TIVOLI.DK